12.10.2010

Natančna kritika biblične zgodbe o Adamu, Evi in kači

Objavljeno v Družbena kritika avtor samokodela

Na mojem blogu sem že večkrat kritiziral verstva in religije. Še posebej priporočam prispevek Ostra kritika verstev in religij(27.9.2010), torej prispevek izpred petnajstih dni. V prispevku omenjam, da je v Bibliji veliko nelogičnosti, protislovij in neumnosti. Tokrat bom obdelal zgodbo o Adamu Evi in kači, da na konkretni zgodbi ponazorim problem.

Zgodbo o Adamu, Evi in kači seveda lahko obravnavamo dobesedno ali v prispodobi in dokazal bom, da gre v obeh primerih za neumnosti. Verniki bodo namreč hitro rekli, da nekdo razume nekaj dobesedno, ko bi moral v metafori ali celo da razume metaforično, ko bi moral razumeti dobesedno. S tem se pač nekako poskušajo izvleči, a pameten človek kaj kmalu dojame, da so te zgodbe neumne tako dobesedno kot metaforično, ker se v obeh primerih prikoplješ do nesmislov, protislovij in brezpomenskosti. Seveda niti slučajno ne verjamem v te neumnosti in sem ateist in tudi metaforični pomeni so definitivno povsem neuporabni, torej se tudi kot neverujoč, iz Biblije ne morem skoraj ničesar naučiti!

Osnovna tema zgodbe je izgon Adama in Eve iz raja, ker sta pojedla prepovedano jabolko. Bog ju izžene iz raja in ju obsodi na večno trpljenje. V tem članku bom dokazal, kar sem dokazal že v nekaterih prejšnjih člankih, da Bog vsekakor ne bi mogel biti dober, oziroma da bi poleg dobrote imel v sebi tudi veliko zla in to da odžene Adama in Evo iz raja, je še ena zgodba, ki to zelo lepo dokazuje. Skratka Bog si zlobno in sadistično mane roke ob spoznanju, da bo lahko izgnal iz raja Adama in Evo, ju obsodil na večno trpljenje in si pripravi načrt, za katerega ve, da bo mu uspel!! Poglejmo stvari natančneje, najprej z dobesednim razumevanjem zgodbe, potem pa še z metaforičnimi pomeni!!

Dobesedno razumevanje: Za dobesedno razumevanje zgodbe, si torej moramo predstavljati prva človeka Adama in Evo, drevo z jabolkom, kačo(satana) in Boga. Bog torej Adamu in Evi prepove pojesti jabolko, Adam in Eva pa jabolko pojesta, k čemur pripomore tudi kača, ki ju k temu zvabi!! Tu se pojavita dva problema. Prvi problem je, da je Bog opisan kot vsemogočen, satan pa ne. Torej Bog lahko v vsakem trenutku odstrani satana(kačo), ker je od njega močnejši! A vendar kačo pusti tam kjer je, da bi bila verjetnost, da bosta Adam in Eva pojedla jabolko čim večja in da ju bo lahko izgnal iz raja! Poleg tega se Bog natančno zaveda, kakšen karakter je ustvaril Adamu in Evi! Bog torej ve, da sta dovolj labilna, da bosta nasedla kači. Torej, če bi Bog želel, da Adam in Eva res ne pojesta jabolka, bi jima lahko ustvaril karakter, ki bi bil takšen, da ne bi nikoli pojedla jabolka! Verniki bodo tukaj rekli, da če bi jima ustvaril takšen karakter, potem ne bi imela svobodne volje! To seveda ni res. Obstajajo filozofske teorije, ki jasno pravijo, da smo ljudje hkrati determinirani in imamo tudi hkrati še svobodno voljo!! Se pravi vsak človek je preko genov in okolja determiniran glede svojega vedenja, hkrati pa se še vedno svobodno odloča po svoji volji. Torej če je naprimer nekdo genetsko in preko okolja vzgojen v dobrega, modrega in globokega človeka, je kot takšen determiniran, ampak vsakič ko se odloči za dobro dejanje, je to še vedno odraz njegove svobodne volje, ker ima še vedno opcijo, da se odloči drugače, ampak se pač ne bo, ker tega noče! To temo obravnavam že v članku iz 27.9.2010. Torej če je Bog želel, da se Adam in Eva ne obrneta proti njemu, bi jima lahko ustvaril karakter, ki bi to onemogočal, pa bi kljub temu imela svobodno voljo, Bog pa ju ne bi rabil izgnati iz raja v večno trpljenje(čeprav življenje seveda še zdaleč ni samo trpljenje). Skratka Bog si ustvari idealne razmere, za uspeh njegove ukane in najbolje bi bilo, da bi ju kar brez jabolka izgnal, ker je očitno že od začetka imel ta namen. Upoštevati je treba še to, da Bog kot vsemogočno bitje pozna prihodnost, torej je tudi zaradi tega točno vedel, da bosta Adam in Eva pojedla jabolko. Skratka v dobesednem smislu je zgodba jasen prikaz slabih namenov bibličnega Boga in njegove ukane, ki jo je ustvaril tako, da je vsekakor morala uspeti, kar vsekakor dokazuje, da se lahko iz zgodbe naučimo le to, da se je Bog pač na vsak način želel nad nekom znesti! Tudi v realnem svetu se dogaja veliko groznih stvari in tudi to dokazuje, kakšen bi bil Bog, če bi sploh obstajal, kar jaz kot ateist ne verjamem. Namen Boga je torej bil, na vsak način nekoga obsoditi na trpljenje za lastno zabavo!

Zdaj pa pojdimo k metaforičnim razlagam, da dokažemo, da so tudi te povsem nesmiselne in da gre zgolj za božje nasilje, ki ga je v Bibliji ogromno!

1. metaforična razlaga: Jabolko se imenuje tudi sad spoznanja. Iz tega lahko sklepamo, da gre v bistvu za to, da sta Adam in Eva prišla do znanja oziroma spoznanja in prvo problematično sporočilo, ki ga tukaj dobimo je, da je znanje nekaj slabega. Večina ljudi v sodobnem svetu se bo strinjala, da je znanje izjemno pomembno za človeka! Se pravi v tem metaforičnem pomenu je satan, ki ju je zvabil v znanje in spoznanje pravzaprav nekaj dobrega, ker je znanje za človeka zelo pomembno. Metafora lahko pomeni tudi, da sta se Adam in Eva zavedla sama sebe, da sta se torej spremenila iz opice v človeka in s tem začela trpeti. Tudi to je neumnost in nelogičnost, ker Biblija nikjer ne govori, da bi Adam in Eva preden sta pojedla sad spoznanj bila kaj drugega kot človeka! Torej bi morala trpeti že prej. V vsakem primeru pa bi Bog, če bi želel lahko Adamu in Evi prihranil trpljenje in ju pustil v raju, tudi če sta si želela znanja in tudi če sta se zavedla sama sebe. Skratka Bog bi lahko ustvaril idealen svet, v katerem ne bi bilo trpljenja in ljudje bi se lahko zavedali sami sebe in nabirali znanje brez trpljenja.Tukaj se morda spet vračamo v dobeseden pomen, a nekatere stvari je pač treba razumeti dobesedno, tudi znotraj metaforične razlage.

2.metaforična razlaga: To da sta Adam in Eva pojedla prepovedan sad, bi lahko v metafori pomenilo preprosto to, da sta se obrnila proti Bogu, se pravi proti neki dobroti ali pač nasploh proti nečemu kar Bog ne odobrava(kar je lahko takorekoč karkoli, kar se Bogu pač zazdi). Seveda glede na to, kakšen je biblični Bog, se s tem, ko se obrneta proti njemu, še zdaleč ne bi obrnila le proti ljubezni in dobroti, ampak tudi proti zlu in sovraštvu. A to tukaj ni toliko važno! Tukaj gre spet za problem svobodne volje! Se pravi Bog da Adamu in Evi možnost, da delujeta v neskladju z božjimi željami in ko se to zgodi, ga to moti in se s srdom znese nad njima! Satana tukaj jemljemo čisto metaforično, kot tisto notranjo željo, da narediš stvari po svoje in to opcijo je človeku dal ravno Bog s svobodno voljo! Lahko pa je satan tudi dobeseden, kot obstoječe bitje, kar vse skupaj le še poslabša, saj v tem primeru Bog Adamu in Evi ni dal le svobodne volje, po kateri se lahko odločata drugače kot on hoče, ampak je postavil še satana, ki Adama in Evo še dodatno vleče v vedenje, ki ga Bog ne odobrava in tega satana torej Bog postavi z namenom, da bo verjetnost odstopajočega vedenja še večja in da bo torej verjetnost kaznovanja še večja!.Skratka problem te metafore je v tem, da ima človek možnost da ravna po svoje, to da moramo v življenju trpeti pa bi naj bila kazen za to. Seveda lahko tukaj problem razumemo tako, da je Bog skušal Adama in Evo in onadva sta nasedla oziroma ravnala proti Bogu. Problem je v tem, da v Bibliji ni opisano, kaj sta sploh storila, v konkretnem smislu, se pravi če sta sploh storila kaj zares moralno spornega. Hkrati pa je Bog, kakršen je opisan v Bibliji, sam moralno sporen. A tukaj se potem vrnemo k bolj dobesednemu pomenu, se pravi, da je Bog točno vedel, da bosta nasedla, ker ve kakšen karakter jima je ustvaril in ker pozna prihodnost! Se pravi gre za čisto božje kaznovanje iz objestnosti, samo zato, ker se je nekdo odločil narediti nekaj po svoje, ob tem pa je še bolj čudno, da je možnost za svobodno odločanje dal ravno ta, ki to svobodno odločanje kaznuje, se pravi Bog. Seveda se da stvar razumeti zelo preprosto v smislu da Bog reče, dam vama svobodno voljo, a nekaterih stvari pač ne smeta početi in potem se onadva prekršita. A dejstvo je, kot sem že rekel, da je Bog s karakterjem, ki jima ga je ustvaril in s poznavanjem prihodnosti točno vedel, kaj se bo zgodilo. Seveda je bila odločitev na koncu še vedno na plečih Adama in Eve, a z ”boljšim” karakterjem se problem nikoli ne bi zgodil! Šlo je torej za idealno past!Se pravi prvi problem je, da upor proti bibličnemu Bogu sploh ni nujno nekaj slabega, ker je biblični Bog velikokrat slab. Drugi problem je, da sploh ne izvemo, kaj bi naj Adam in Eva slabega naredila, tretji problem pa je, da je Bog Adama in Evo ustvaril takšna, da sta nasedla, saj bi jima lahko dal karakter, ki bi bil po njegovi volji in bi hkrati še vedno imela lastno voljo!

3.metaforična razlaga: Tretja možna razlaga bi lahko bila, da je prepovedan sad metafora za seks. Tukaj gre seveda za tipičen krščanski problem, ki seks prikazuje kot nekaj slabega, kar na Zemlji pravzaprav poslabšuje odnose med ljudmi, ker postanejo ljudje(ljudje nasploh, župniki, itd.) zaradi prepovedovanja in očrnjevanja seksa, perverzni in niso sposobni živeti v globokih in resnih zvezah, kjer imajo poleg seksa še prijateljstvo in ljubezen. Krščanstvo torej naš odnos do seksa poslabšuje. A to je druga zgodba! Problem v biblični zgodbi pa je to, da je seks seveda nekaj prijetnega in lepega in seveda je spet povsem normalno, da sta Adam in Eva ”nasedla”, oziroma seksala, kar je konec koncev Bog spet lahko tudi brez problema predvidel in ju spet obsodil na trpljenje, samo zato, ker sta storila nekaj lepega in nekaj, kar jima je konec koncev sam omogočil s stvaritvijo spolnih organov. Skratka tudi ta metafora je povsem neumna in spet pokaže le sadizem in pritlehnost bibličnega Boga, ki najprej vzpostavi možnosti za seks, s svobodno voljo, stvaritvijo spolnih organov in dejstvom, da je seks zelo prijeten, potem pa to primitivno kaznuje. Če gledamo širše, bi morda lahko razbrali, da je seks poguba človeka. To seveda ni res, ker je to nekaj normalnega, čeprav človekova zrelost pomeni imeti ljubezensko zvezo, ne pa biti avanturist, pa tudi družinsko življenje je pomembno v smislu vzgoje otrok, a to predvsem zato, ker dva človeka lažje skrbita za otroke kot eden, znanstveniki celo pravijo, da se je ljubezen med partnerjema skozi evolucijo razvila zato, ker dva lažje skrbita za otroke kot eden in zaljubljenost poskrbi, da ostaneta skupaj. Problem pri seksu so lahko tudi spolne bolezni in seveda veliko število otrok, če dva človeka veliko seksata. Vendar pa imamo danes učinkovito zaščito, pa tudi enostarševske in homoseksualne družine so nekaj povsem normalnega, čeprav pri nas očitno za nekatere še ne. V Bibliji pa seveda obsojajo homoseksualnost in jo kaznujejo s kamenjanjem, seks pa je opisan kot nekaj povsem nenormalnega, kar povzroča že prej omenjeno perverznost in posledično dejansko več avanturizma, župniki pa so totalen odraz tega, ker so v celibatu, kar povzroča frustracije in tudi pedofilijo! Torej nek totalni avanturizem in neodgovornost pri seksu res pripeljeta v probleme, a o odgovornem seksu se v Bibliji pač ne da učiti. Kvečjemu o tem, da je seks nenormalen in da je treba homoseksualce kamenjati!
Skratka tudi ta metaforična varianta je katastrofalna neumnost!

4.metaforična razlaga: Zadnja razlaga je poskus prestavitve zgodbe v sodobni svet. Torej metafora bi lahko pomenila, da je svet okrog nas raj in kdor se obrne proti dobroti in ljubezni(”bogu”), torej poje prepovedani sad, za nekaj časa izpade iz raja. A to seveda spet ni res, saj je na svetu ogromno ljudi, ki so zelo dobri, a se jim dogajajo grozne stvari kot so bolezni in strahote, ki jim jih povzročajo drugi ljudje. Skratka tudi takšna razlaga ne rodi plodov. Seveda so bolezni in vse ostale strahote nekaj kar je pač treba sprejeti in osebno nisem nergač, ki bi težil, ko dobi kakšno bolezen ali ki ne bi mogel sprejeti, da mu kdo drug kdaj naredi tudi kaj slabega, a definitivno ne drži, da bi dobrota vedno rodila dobroto. Sprejemam da je slabe stvari treba pretrpeti, a ne sprejemam ideje o Bogu, ker sem ateist in ker ne morem verjeti v takšno zavestno bitje, ker bi to bitje bilo v veliki meri slabo. Če se slabe stvari dogajajo same po sebi, ker pač svet je takšen kot je, pa mi sveta ni problem sprejeti!

In na koncu še razlaga, ki je povsem izven biblična: Človek je začel trpeti, ko se je za razliko od živali, začel zavedati samega sebe. Torej je res, da ko je iz opice nastal človek, se je začelo tudi trpljenje, čeprav seveda tudi živali trpijo lakoto, bolezni, poškodbe in uplenitev. A po dosedaj znanih podatkih se tega ne zavedajo. Ta razlaga je okej, a le zato ker popolnoma izključi veliko večino elementov biblične zgodbe. Se pravi ne vključuje niti Boga, niti Adama in Eve, niti kače ali česarkoli drugega v metaforičnem ali dobesednem smislu. Govori le o tem, da smo se na neki točki zavedli(”pojedli jabolko”) in začeli s tem tudi trpeti, čeprav je življenje zelo velikokrat tudi prečudovito! Biblična zgodba pač poskuša z vsemi prej omenjenimi elementi naplesti neke neumnosti v dobesednem ali metaforičnem smislu in na koncu ugotovimo, da je zgodba čista neumnost, ki ne pove ničesar in da ljudje pač trpimo, ker je svet takšen kot je in ker se tega zavedamo. A tega biblična zgodba ne ponazori. Ta zgodba je golo nakladanje nekih davnih piscev, ki so na pol blazni pisali neumnosti, ki so se ohranile več tisočletij v knjigi, ki je bilo zelo dolgo časa edina knjiga, ki so jo ljudje brali in ima zato na mnoge ljudi še vedno precejšnje in precej katastrofalne posledice!

To je bila moja poglobljena analiza ene od neumnih bibličnih zgodb. Najbrž se bom kdaj lotil še kakšne, do takrat pa le sami napnite možgančke, saj so v celotni Bibliji razne finte neumne na dokaj podoben način in se lahko iz tega zapisa naučite prepoznavati neumnosti še v drugih zgodbah!! Pa čimveč jabolk pojejte! So dobre za zdravje! Pa obdržite koščice! V njih je znanje, ki rodi nova drevesa pristnega, zemeljskega in iskrenega življenja!!

  • Share/Bookmark
 
Objavo lahko komentiraš, ali pa s svojega bloga pustiš trackback. RSS 2.0

1 komentar

  1. Samo Kodela-Rockerska zeppelinifikacija in zappovska kritika » Biblija in seksizem pravi:

    [...] http://samokodela.blog.siol.net/2010/10/12/kritika-biblicne-zgodbe-o-adamu-evi-in-kaci/ var a2a_config = a2a_config || {}; a2a_localize = { Share: "Deli", Save: "Shrani", Subscribe: "Naroči se", Email: "E-mail", Bookmark: "Zaznamek", ShowAll: "Prikaži vse", ShowLess: "Prikaži manj", FindServices: "Najdi storitev", FindAnyServiceToAddTo: "Dodaj v vse storitve", PoweredBy: " ", ShareViaEmail: "Deli z drugimi preko e-pošte", SubscribeViaEmail: "Naročanje preko e-pošte", BookmarkInYourBrowser: "V brskalniku dodaj med priljubljene", BookmarkInstructions: "Pritisni Ctrl+D ali ⌘+D za dodatek te strani med priljebljene", AddToYourFavorites: "Dodaj med priljubljene", SendFromWebOrProgram: "Pošlji iz kateregakoli email naslova ali programa za pošiljanje elektronske pošte", EmailProgram: "E-mail program" }; a2a_config.linkname="Biblija in seksizem"; a2a_config.linkurl="http://samokodela.blog.siol.net/2014/05/19/biblija-in-seksizem/"; a2a_config.no_3p="false";   Objavo lahko komentiraš, ali pa s svojega bloga pustiš trackback. RSS 2.0 [...]

    19.05.2014 ob 10:15

Komentiraj

Za pisanje komentarjev morate biti prijavljeni.